Αγαπητά Μέλη,

Σύμφωνα με τελευταία ενημέρωση της FICM, όπως αυτή ελήφθη από την Γαλλική Ομοσπονδία, δημοσιεύθηκε η νομοθεσία που υποχρεώνει όλα τα οχήματα (και τα αυτοκινούμενα) άνω των 3,5 τόνων να φέρουν ειδική σήμανση στα τυφλά σημεία του οχήματος για λόγους ασφαλείας.

Η ισχύς του νόμου αρχίζει από 1.1.21 και αφορά όχι μόνον τα γαλλικά αλλά όλα γενικώς τα οχήματα που θα κυκλοφορούν στη Γαλλία. Για περισσότερες λεπτομέρειες, για όσους ενδιαφέρονται, σας παραθέτουμε τους παρακάτω συνδέσμους:

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2021/1/5/TRER2034714A/jo/texte

Le communiqué de presse de le Délégation à la Sécurité Routière

https://lebureaudecom.fr/secruriteroutiere/cp_emailing70_janv2021.htm

https://stick-attack.fr/stickers-pour-camions/5529-stickers-officiel-anglemort.html

Ευχαριστούμε,

Το Δ.Σ.

11.01.21

Back to top