Πρόσφατες επαφές μας (2 και 3 Φεβρουαρίου 2015) με τον Δήμο της Θεσσαλονίκης και την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι πολύ σύντομα ο Δήμος της Θεσσαλονίκης θα έχει ένα επίσημο κάμπερ στοπ. Εκπρόσωπος του Δημάρχου Γιάννη Μπουτάρη, ο οποίος προωθεί έντονα νέες μορφές τουρισμού εκτός από τις γνωστές κλασσικές, μας είπε ότι ο Δήμος σχεδιάζει να μετατρέψει έναν χώρο στην Νέα Ελβετία, σε χώρο στάθμευσης αυτοκινουμένων. Ο χώρος είναι πάνω σε μεγάλους οδικούς άξονες, και είναι ήδη ασφαλτοστρωμένος και διαγραμμισμένος. Είμαστε σε συνεχή επαφή με τον Δήμο και θα ενημερώνουμε αμέσως μόλις προκύπτουν νέες εξελίξεις.

Back to top