Τα μέλη της Λέσχης μας ύστερα από έρευνα που έγινε αποδείχθηκε ότι στο σύνολο τους σχεδόν δεν κινούνται με τα Camperστους αυτοκινητόδρομους και χρησιμοποιούν κατά κανόνα τους παράδρομους.

Αιτία αυτής της επιλογής ως γνωστόν το υψηλό κόστος των διοδίων το οποίο κόστος δυστυχώς αναγκάζει επίσης τους Ευρωπαίους αυτοκινούμενους να μην επιλέγουν την Ελλάδα ως χώρα προορισμού και διακοπών , με αποτέλεσμα τεράστιες οικονομικές και όχι μόνο επιπτώσεις εις βάρος του τόπου μας.

Το μεγάλο αυτό θέμα των υψηλών σε κόστος διοδίων με την πάροδο του χρόνου γίνεται μεγαλύτερο δεδομένου ότι συνεχώς αυξάνουν οι τιμές χωρίς την παραμικρή σκέψη για μείωση αφού οι παραχωρησιούχοι εφαρμόζουν με ακρίβεια την υπογραφείσα σύμβαση που κυρώθηκε από το Ελληνικό Κοινοβούλιο για να προστατεύσουν τα οικονομικά τους συμφέροντα.

Λόγω της ιδιαιτερότητας του θέματος και των δυσκολιών που προκύπτουν θα πρέπει τα μέλη μας να γνωρίζουν (τουλάχιστον σε γενικές γραμμές) το υφιστάμενο πλαίσιο της σύμβασης προκειμένου να εκφράζουν την άποψη τους με βάση την γνώση και παράλληλα να διατυπώνουν στα θεσμικά συλλογικά όργανα της Λέσχης υπεύθυνες και τεκμηριωμένες προτάσεις για να συμβάλλουν και αυτά στην καλύτερη κατά το δυνατόν αντιμετώπιση του προβλήματος.

Η Λέσχη τα τελευταία χρόνια με συνεχείς παρεμβάσεις και διαμαρτυρίες τόσο προς το αρμόδιο υπουργείο όσο και προς τους παραχωρησιούχους οι οποίοι ανέλαβαν την μελέτη , κατασκευή, χρηματοδότηση, λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση των αυτοκινητόδρομων, επεδίωξε να διαφοροποιήσει τα τέλη διοδίων προς όφελος των αυτοκινουμένων και να τα εντάξει στην κατηγορία των ελαφρών οχημάτων όπως τα Ι.Χ.Ε αφού λόγω βάρους (μέχρι 3,5 τ.) ανήκουν στην κατηγορία των ελαφρών οχημάτων.

Σύμφωνα με τις υπογραφείσες συμβάσεις μεταξύ πολιτείας και παραχωρησιούχων η κατηγοριοποίηση των οχημάτων για τον καθορισμό του τέλους διοδίων γίνεται σύμφωνα με τη νομοθεσία που κυρώθηκε από Ελληνικό Κοινοβούλιο και το αυτοκινούμενο λόγω ύψους (και όχι λόγω βάρους) εντάχθηκε στην επόμενη κατηγορία απ' ότι τα ελαφρά Ι.Χ επιβατικά.

Επίσης σύμφωνα με τις υπογραφείσες συμβάσεις αλλαγή των συμβατικών όρων στην περίπτωση που αυτή κριθεί σκόπιμη είναι ΕΦΙΚΤΗ μόνο κατόπιν συμφωνίας όλων των συμβαλλόμενων μερών (Δημόσιο, παραχωρησιούχοι , δανείστριες τράπεζες ) προκειμένου να μην υπάρξει μονομερής επιβάρυνση του Δημοσίου ή απώλεια εσόδων για τους εκμεταλλευτές των αυτοκινητόδρομων.

Γίνεται λοιπόν αντιληπτό ότι η ικανοποίηση του αιτήματος μας απαιτεί τροποποίηση των συμβατικών όρων και την προώθηση και ψήφιση από το Ελληνικό Κοινοβούλιο σχετικής νομοθετικής ρύθμισης με την οποία θα συμφωνήσουν όλα τα συμβαλλόμενα μέρη.

Πρέπει να γνωρίζουμε επίσης ότι όλες οι παραπάνω συμβάσεις έχουν τύχει της έγκρισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Από την εμπειρία που αποκτήθηκε όλα αυτά τα χρόνια συμπεραίνεται ότι:

1. Η πολιτεία δεν είναι διατεθειμένη να αναλάβει το οικονομικό κόστος προς τις εταιρίες παραχωρησιούχους που θα προέκυπτε από τη νέα ρύθμιση που επιδιώκει η Λέσχη.

2. Οι εταιρίες επίσης δεν είναι διατεθειμένες να συμφωνήσουν σε νέα ρύθμιση ανάλογη με τις επιδιώξεις της Λέσχης διότι αυτό σημαίνει για αυτούς απώλεια εσόδων . Λογικό και αυτονόητο είναι ότι εφ' όσον αναλάβει το κόστος η πολιτεία από μια νέα ανάλογη ρύθμιση δεν θα έχουν αντίρρηση οι συμβαλλόμενοι.

Τα μέλη μας θα πρέπει επίσης να γνωρίζουν ότι η κατηγοριοποίηση των οχημάτων στην <ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟ> και στην γέφυρα <ΡΙΟΥ-ΑΝΤΙΡΙΟΥ> γίνεται με διαφορετικό τρόπο επειδή αυτό προβλέπεται από τις υπογραφείσες συμβάσεις οι οποίες επίσης κυρώθηκαν με αντίστοιχους νόμους από το Ελληνικό Κοινοβούλιο.

Σε παλαιότερη Γενική Συνέλευση της Λέσχης είχαν ενημερωθεί τα μέλη μας για το καθεστώς των διοδίων και τις ιδιαιτερότητες τροποποίησης του νομοθετικού πλαισίου των συμβαλλομένων και τότε είχε προταθεί από πολλά μέλη η διεξαγωγή δικαστικού αγώνα για την αντιμετώπιση του προβλήματος.

Απόφαση βέβαια για κάτι συγκεκριμένο δεν είχε τότε ληφθεί για αυτό θα πρέπει η επόμενη Γ.Σ να αποφασίσει ανάλογα και να απαντήσει στο ερώτημα διεξαγωγής δικαστικού αγώνα αφού αποδεικνύεται ότι η πολιτεία στρέφει τα νότα στο πρόβλημα για αρκετά χρόνια και όχι μείωση δεν διαπιστώνεται στα διόδια αλλά αντίθετα συνεχείς αυξήσεις.

Το Δ.Σ της Λέσχης το 2010 ύστερα από συνεχείς παρεμβάσεις και διαβουλεύσεις με τους παραχωρησιούχους κατάφερε να πείσει τη διοίκηση της ΝΕΑΣ ΟΔΟΥ η οποία τελικά ενέταξε για μικρό χρονικό διάστημα το αυτοκινούμενο στην κατηγορία των ελαφρών Ι.Χ.Ε.

Για το σκοπό αυτό το νέο Δ.Σ θα επιδιώξει νέα συνάντηση με τους παραχωρησιούχους και θα ζητήσει έκπτωση για τα αυτοκινούμενα, θα υποστηρίξει δε το αίτημα στηριζόμενο στο γεγονός ότι τα αυτοκινούμενα στην Ελλάδα είναι πολύ λίγα σε αριθμό , δεν έχουν συχνές μετακινήσεις, ανήκουν λόγω βάρους στα ελαφρά οχήματα και το ύψος των οχημάτων που υπερβαίνει το 2,20 δεν το εμπορεύονται για οικονομικό όφελος.

Τα αποτελέσματα θα σας κοινοποιηθούν έγκαιρα και εκτιμάμε ότι μέχρι τέλος του έτους θα έχουμε πλήρη εικόνα των διαθέσεων των εμπλεκομένων ώστε να ληφθούν οι ανάλογες αποφάσεις από την Γ.Σ.

Back to top