Αντικειμενικές δυσκολίες ανάγκασαν το Δ.Σ. να αναβάλλει την προγραμματισμένη 25-26-27 Νοεμβρίου εκδρομή.

Επόμενη συνάντηση τον Ιανουάριο στη Θήβα.

Θα ακολουθήσει ανακοίνωση με περισσότερες πληροφορίες.


Back to top