Η Λέσχη μας συνιστά σωματείο Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου και διοικείται σύμφωνα με το Καταστατικό της από το Διοικητικό Συμβούλιο και την Γενική Συνέλευση. Το εκάστοτε Δ.Σ. έχει την υποχρέωση πέραν των άλλων δραστηριοτήτων να ενημερώνει τα μέλη για την πορεία της Λέσχης και παράλληλα να δέχεται τις απόψεις των μελών προκειμένου να βελτιώνει τις προσπάθειές του και να διορθώνει τυχόν λάθη και παραλείψεις του.

Το υφιστάμενο Δ.Σ που προέκυψε από τις τελευταίες αρχαιρεσίες, μεθοδεύει και φροντίζει για την κατά το δυνατόν καλύτερη πληροφόρηση των μελών της ΕΛΑΤ και επενδύει για την επιτυχία της όλης προσπάθειάς του στις επισημάνσεις, προτάσεις και παρατηρήσεις των μελών. Γι΄αυτό το λόγο οι συνεδριάσεις του Δ.Σ., που γίνονται μία φορά το μήνα στο χώρο που γίνονται οι συγκεντρώσεις της Λέσχης, είναι ανοιχτές σε όλα τα μέλη, και εκεί το Δ.Σ. αναμένει επισημάνσεις, υποδείξεις, προτάσεις και ιδέες και την έκθεση τυχόν προβλημάτων.

Η πληροφόρηση επίσης των μελών, αλλά και των ενδιαφερομένων υποψηφίων μελών, γίνεται και από την ιστοσελίδα μας και από το φόρουμ που αυτή φιλοξενεί, το οποίο πρέπει να τυγχάνει της ανάλογης φροντίδας και του επιβαλλόμενου σεβασμού από τους χρήστες, δεδομένου ότι αποτελεί καθρέφτη για όλους μας και προσδιορίζει το επίπεδό μας και το επίπεδο της όλης προσπάθειας. Το φόρουμ έχει ως σκοπό την επικοινωνία των μελών σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος και δημιουργεί τις προϋποθέσεις να αναρτώνται εκεί χρήσιμες πληροφορίες που αφορούν το αντικείμενό μας και συμβάλουν στην καλύτερη αξιοποίηση του αυτοκινούμενου. Να αξιοποιούμε λοιπόν το φόρουμ με αγάπη προς την Λέσχη και υπευθυνότητα στην πληροφόρηση. Όταν ιδρύθηκε η Λέσχη μας κανείς τότε δεν πίστευε ότι μαζί με το αυτοκινούμενο σε λίγα χρόνια θα αποτελούσε δίδυμο. Το παραπάνω δίδυμο λοιπόν εγγυάται μακροχρόνια πορεία με πολλά ταξίδια και ωραίες εκδηλώσεις.

Back to top