Οι συναντήσεις που σχεδιάζει και οργανώνει το Δ.Σ για όλα τα μέλη μας σε μηνιαία περίπου συχνότητα, συμβάλλουν στην επικοινωνία και ψυχαγωγία όλων μας, στην ένταξη των νέων μελών στο οργανωμένο σύνολο μας, στην προσέγγιση της Λέσχης, ως φορέας, με τις τοπικές κοινωνίες, στην ενημέρωση μας για τοπικά θέματα ιστορικού, πολιτιστικού και θρησκευτικού ενδιαφέροντος και οπωσδήποτε στην αλληλοενημέρωση σε αντικείμενα κοινού ενδιαφέροντος.

Οι δραστηριότητες αυτές θα πρέπει να σχεδιάζονται έγκαιρα ώστε τα μέλη να γνωρίζουν τις ημερομηνίες των συναντήσεων και την περιοχή συνάντησης, για να μπορούν να προγραμματίζουν την συμμετοχή τους.

Για το Α' εξάμηνο του 2014 το πρόγραμμα είναι: 

1. 31/1-2/2 : ΘΗΒΑ
2. 28/2-3/3 : ΑΝΤΙΚΥΡΑ
3. 28/3-30/3 : AΡΒΑΝΙΤΣΑ Βοιωτίας
4. 1/5-4/5 : ΚΑΜΕΝΑ ΒΟΥΡΛΑ (Πρωτομαγιά)
5. 6/6-9/6 : ΣΤΟΜΙΟ(Αγίου Πνεύματος)
6. 27/6-30/6 : ΣΤΥΛΙΔΑ Camping

Το Πάσχα και για το τριήμερο από 20/4 μερικά από τα μέλη μας θα συγκεντρωθούν στην ΑΝΩ ΤΙΘΟΡΕΑ για να γιορτάσουν παραδοσιακά. Όσοι απ τα μέλη μας επιθυμούν να συνεορτάσουν στην Ανω Τιθορέα παρακαλούνται να επικοινωνήσουν έγκαιρα με τον Αντιπρόεδρο της Λέσχης
κ. Κουραμά Γιάννη στο τηλ. 6977203345 .
Για οποιαδήποτε άλλη συνάντηση το Α' εξάμηνο του 2014 και εφ' όσον κριθεί αναγκαίο να οργανώσει η Λέσχη, θα ενημερώσουμε έγκαιρα με SMS .
Οι ημερομηνίες και περιοχές συνάντησης του Β' εξαμήνου 2014 θα δοθούν σε μία από τις προσεχείς συναντήσεις μας.

Back to top