Αγαπητά μέλη, σας ενημερώνουμε ότι στην συνεδρίαση του Δ.Σ. την Τετάρτη 13/4 ανακοινώθηκε η παραίτηση του μέλους κ. Στρ. Τραγάκη και έγινε ανακατανομή των θέσεων. Το νέο Δ.Σ. είναι το εξής:
Δ. Γαλάνης - Πρόεδρος
Φ. Φυκούρα - Αντιπρόεδρος
Δ. Σπηλιωτόπουλος - Γ. Γραμματέας
Θ. Αποστολίδης - Ταμίας
Β. Σκαλτσάς - Έφορος
Θαν. Πολύζος - Μέλος
Γ. Κωστόπουλος -Μέλος
Back to top