ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΛΕΣΧΗ   ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ  ΤΡΟΧΟΣΠΙΤΩΝ

HELLENIC    MOTORHOME   CLUB

τηλ.επικ. 6975465817

ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΛΕΣΧΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ FICM

20 Μαρτίου 2022

Προς:                                                                                                   

ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΛΑΤ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ  09/04/2022

Αγαπητά Μέλη,

Το  Δ.Σ  της  Λέσχης σας καλεί, σύμφωνα με το Καταστατικό, σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευσηστις 09 Απριλίου 2022 ημέρα Σάββατο και ώρα 09.00 στην έδρα μας στο Μοσχοπόδι Θηβών.

Τα  θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης  της Συνέλευσης  είναι  τα  παρακάτω :

1.       Διοικητικός  και  οικονομικός  απολογισμός  (πεπραγμένα)

2.       Παρουσίαση της έκθεσης της Εξελεγκτικής Επιτροπής

3.       ΄Έγκριση πεπραγμένων – Διοικητικού & Οικονομικού Απολογισμού

4.       Προγραμματισμός δράσεων, παρουσίαση οικονομικού Προϋπολογισμού και έγκριση αυτών

5.       Εσωτερικός Κανονισμός

6.       Ανάγνωση των δύο εξωδίκων διαμαρτυριών προς τη Λέσχη του μέλους κ. Τόλη Αθανάσιου και των ισάριθμων απαντητικών επιστολών της Λέσχης. Παροχή εξηγήσεων από τον διαμαρτυρόμενο.

Παρακαλούνται όλα τα μέλη να συμμετέχουν ενεργά στην κορυφαία εκδήλωση της Λέσχης προκειμένου να συμβάλλουν με ερωτήσεις, απόψεις, προτάσεις και κριτική στην καλύτερη λειτουργία του Δ.Σ. και της Λέσχης.

Το πρόγραμμα του τριημέρου 8,9,10 /4/22 θα σας σταλεί με SMS.

                                                   Για το Διοικητικό Συμβούλιο

     ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                                     ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Γεώργιος ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ                                                                 Δημήτριος ΣΠΛΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

                                                                                                                                                               

Back to top