Αγαπητά Μέλη,

Λόγω της ακύρωσης του EUROCC της Ισπανίας δεν κατέστη δυνατόν να γίνει και η ετήσια Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας. Για το λόγο αυτό και επειδή έληγε η θητεία δύο μελών του Δ.Σ. η Ομοσπονδία αποφάσισε και προέβη στα εξής:

1) Αναμόρφωσε και συμπλήρωσε άρθρο στον Εσωτερικό της Κανονισμό για να επιτρέπεται – σε εξαιρετικές περιπτώσεις - η διεξαγωγή Γενικής Συνέλευσης και ψηφοφορίας δι’ αλληλογραφίας. Περιγράφεται ακριβώς η διαδικασία ώστε να εξασφαλίζεται το αδιάβλητο της ψηφοφορίας.

2) Ο Πρόεδρος μας ενημέρωσε για τα πεπραγμένα του 2019 (σχετική επιστολή του Προέδρου έχουμε ήδη αναρτήσει στην ιστοσελίδα της ΕΛΑΤ) επίσης ο Ταμίας μας ενημέρωσε για την οικονομική κατάσταση.

3) Υποβλήθηκαν οι αιτήσεις για την συμπλήρωση του Δ.Σ. ως εξής:

- για την ανανέωση της θητείας τους οι κ.κ. Daniel Collombet και Αθανάσιος Τόλης

- αίτηση για νέο μέλος από τον κ. Geert De Vriendt

Η ψηφοφορία ολοκληρώθηκε στις 26.06.2020 (το Δ.Σ. της ΕΛΑΤ εψήφισε σύμφωνα με τις οδηγίες της Ομοσπονδίας) και τα αποτελέσματα έχουν ως εξής:

1) Εγκρίθηκε ο Απολογισμός Πεπραγμένων και ο Οικονομικός Απολογισμός

2) Το νέο Δ.Σ. της ομοσπονδίας είναι το εξής:

Claude Guet (Γαλλία) - Πρόεδρος, Daniel Collombet (Γαλλία) - Ταμίας, Didier Verriest (Βέλγιο) - Γραμματέας, Mario Mariani (Ιταλία) – Αντιπρόεδρος, Philippe Babault (Ελβετία) - Μέλος, Geert Devriendt (Βέλγιο) – Μέλος και Αθανάσιος Τόλης (Ελλάδα) - Μέλος.

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Ομοσπονδίας F.I.C.M. αποτελείται από: Πρόεδρο – Ταμία – Γραμματέα και Αντιπρόεδρο.

Θα σας ενημερώσουμε για ότι άλλο προκύψει από πλευράς Ομοσπονδίας F.I.C.M.

Το Δ.Σ. έστειλε συγχαρητήριο μήνυμα στο μέλος μας Αθανάσιο Τόλη για την επανεκλογή του.

Καλές διακοπές,

Το Δ.Σ.

30.06.20

Back to top